Студена позиция с единична позиция
Мулти станция студена позиция
Работа на токарни машини
Обработка с горещо коване
Ръчна нишка подвижен
Пробивна обработка
Обработка на огъване
Автоматично навиване на нишки